Các bài tập lưng xô cho người mới giúp lưng to và săn hơn

Nhóm cơ lưng xô phụ trách nhiệm vụ tăng sức mạnh và độ rộng cho phần lưng của bạn. Các bài tập lưng xô cho người mới với độ khó vừa phải sẽ giúp bạn giảm mỡ tăng cơ lưng, góp phần làm thân trên nở nang và lên cơ đều hơn.